Przejdź do treści

Lista osób zakwalifikowanych

Przedstawiamy listę zakwalifikowanych osób do udziału w z zakresu obsługi smartfonu i komputera.

Jednocześnie cały czas pozostają aktywne formularze zgłoszeniowe na obydwa szkolenia z tym zastrzeżeniem, że zgłaszające się osoby będą wpisywane na listę rezerwową z możliwością uczestniczenia w szkoleniu tylko w tej sytuacji, gdyby nastąpiła rezygnacja zakwalifikowanego uczestnika i tym samym zwolniło się miejsce na którymkolwiek szkoleniu. Osoby takie będą o tym indywidualnie informowane w razie zaistnienia takich okoliczności.