Przejdź do treści

Historia IKS „Victoria” w Białymstoku…

     Już w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych  ubiegłego wieku, osoby niewidome i słabowidzące, na naszym terenie , – woj. białostockie

zajmowały się sportem (szachy, warcaby, brydż sportowy lekkoatletyka, golbal), w ramach sekcji sportowych przy spółdzielni niewidomych w Białymstoku.

     W 1991 roku powstała grupa działaczy  sportowych ,  a wśród nich

był Wacław Morgiewicz, którzy założyli  Stowarzyszenie  sportu i turystyki osób niewidomych i słabowidzących  „Cross”.

     W tym też czsie kol. Wacław Morgiewicz  powołał do życia

Klub sportowy  w Białymstoku, jako    klub  Stoważyszenia Cross

z  siedzibą w  Polskim Związku Niewidomych w Białymstoku.

     Z każdym rokiem do klubu przybywało coraz więcej osób chętnych uprawiać (dostępne w tym czsie)  dyscypliny sportu takie jak:

Szacy, warcaby, brydż sportowi, kolarstwo tandemowe.

     W 2003 roku powstał Związek Kultury Fizycznej Olimp, do którego

przystąpił nasz klub, by  uprawiać nowe dyscypliny: strzelectwo laserowe, a później strzelectwo pneumatyczne.

     W 2008 roku została zmnieniona nazwa klubu na Integracyjny  Klub Sportowy „Victoria” w Białymstoku, co oznacza dążenie  do przezwyciężania niepełnosprawności poprzez sport, poczucie wspólnoty w klubie,  możliwość wyjścia z domu i spotkania innych osób z tą samą pasją do sportu, możliwość sprawdzenia się we spółzawodnictwie, a też poczuć smaku  zwycięstwa.

     W 2008 roku nasz klub zmienił siedzibę i przeniósł się do  zawsze życzliwej i popierającej sport Spółdzielni SNB  w Białymstoku.

     Pojawiły się nowe dyscypliny: kręgle klasyczne, bowling, nordic walking, jak też zajęcia rekreacyjne.

     Przez dwadzieścia dziewięć  lat historii nasz klub pod wodzą Prezesa Wacława Morgiewicza, zorganizował wiele imprez sportowych , turystycznych, szkoleniowych, obozów sportowych – dla dorosłych   oraz dzieci i młodzieży.  Członkowie naszego klubu  uczestniczą w imprezach  rangi Mistrzostw Polski, Pucharu Polski  oraz

 Mistrzostwa Europy i Swiata gzie zdobywają liczne medale i puchary . Przykładem jest drużyna warcabowa, która od lat zajmuje pierwsze miejsce w kraju, Ewa Wieczorek mistrzyni Pokski  i Europy w warcabach, czy  Edyta Kazberuk – wicemistrzyni Swiata w strzelectwie pneumatycznyw 2016 roku. Nasi sportowcy  brali udział w zawodach sportowych poza granicami Polski w takich krajach jak: Litwa, Białoruś, Ukraina, Czechy, Słowacia i Niemcy,

Bułgaria, Węgry i  Turcja.

     W klubie odbywają się liczne zajęcia: warcabowe, szachowe, brydżowe, nordic walking, pływanie, strzelectwo, bowling, oraz  zajęcia rekreacji ruchowej (ćwiczenia usprawniające).

     W naszym klubie panuje miła, życzliwa, koleżeńska  atmosfera, a uprawianie sportu, rekreacji  i aktywnego wypoczynku, daje naszym koleżankom i kolegom wiele radości i satysfakcji .